Seriestarten för division 1 senareläggs

På gårdagens möte i SvFF:s förbundsstyrelse så togs beslutet att senarelägga seriestarten för division 1 ytterligare, med nytt startdatum 13-14/6. Anledningen är såklart den pågående coronaepidemin. Tanken är fortsatt att samtliga 30 omgångar av seriens ska genomföras, och en ev. omlottning av serierna kan bli aktuellt för att veckomatcher som kommer spelas ska passa bättre med tanke på resor.

Per-Johan Karlsson, klubbchef, säger såhär om den senarelagda starten

Det känns utifrån rådande omständigheter rätt att SvFF tagit beslutet om att flytta fram seriestarten och det är positivt att vi nu har ett mer realistiskt startdatum att förhålla oss till.