Socialt engagemang

KarlstadHjärtat

Vi har bestämt oss. Vi ska vara en viktig social aktör i Karlstad. Arbetet startade i början av 2018 då vi lanserade Nattfotboll. 25 ungdomar mellan 13 och 25 år kom till oss varje fredag kväll från 21.00 till midnatt.

Under 2018 – 2019 ökade antalet till i snitt 50 ungdomar per fredagskväll. Under 2019 – 2020 har vi återigen dubblerat antalet besökare och lockar numera 100 ungdomar varje fredagskväll. 

Tänk att de är hos i en trygg miljö, istället för att vara ute på stan. Vilken samhällsnytta! Vi kommer att ha cirka 30 träningstillfällen under 2019 – 2020 vilket innebär att vi kommer ha ca 3 000 deltagartillfällen, det är vi superstolta över. 
Kan vi tillsammans med våra partners få en eller två personer att välja rätt väg i livet genom att engagera sig och spela fotboll, ger vi alla tillbaka till samhället.

Allt ska givetvis vara gratis för alla ungdomar. Att röra på sig är livsviktigt och det är allt för många unga som inte ens får upp pulsen idag. Det vill vi vara med och förändra och det gör vi genom vårt samhällsengagemang, tillsammans med våra partners.
Vi vill vara en förening som är öppen för alla och som jobbar för att få våra barn och ungdomar att utvecklas till bra medmänniskor i samhället.

Det är redan 22 företag som är med oss i KarlstadHjärtat och vi blir fler varje år. Att köpa en skylt är ett sätt att sponsra, att göra skillnad för människor varje dag är ett helt annat sätt. 

KF Hjärtat - Partners

Nattfotboll

Karlstad Fotboll har valt att, förutom det idrottsliga, även ta ett socialt ansvar och arbeta för att vara en stabil social aktör i Karlstad. Sedan 2018 bedriver klubben Nattfotboll, en aktivitet för i första hand ungdomar i åldrarna 13-25 år och i första hand i stadsdelen Våxnäs. Vi använder idrottens grundvärderingar för att få människor att växa och skapa konkreta integrationsbyggande tillfällen. Sedan starten har intresset bara ökat. Från ett 25-tal ungdomar vid starten till idag över 100 ungdomar som spelar fotboll hos oss varje fredagskväll från kl 21.00 och till midnatt.

Vi ser Nattfotbollen som en del i integration och att skapa trygghet i området där vi har vår bas. Tillsammans skapar vi en meningsfull fritid och ett alternativ som innebär motion, hälsa och glädje för ungdomarna. Vi bedriver verksamheten i form av en organiserad spontanfotboll och är tydliga med att basen för verksamheten bygger på en stadig värdegrund och fair play. Vi har på ett kalenderår cirka 30 träningstillfällen vilket motsvarar ca 3 000 deltagartillfällen. Allt ska givetvis vara gratis för alla ungdomar. Ekonomi ska inte vara ett hinder för att delta. Vi är också övertygade om att tidiga insatser och en meningsfull fritid förhindrar utanförskap i socioekonomiskt utsatta områden. Idag exkluderas många barn från idrotten då alla inte har råd att vara med i en förening. Många lever i ett utanförskap och barn som gör det riskerar att inte kunna ta del av kultur och fritidsaktiviteter som kan fungera som ett skyddsnät.

En annan hörnpelare i vår Nattfotboll är att sätta barn och ungdomar i rörelse. Att röra på sig är livsviktigt, Regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet har en bevisad positiv hälsoeffekt. Karlstad Fotboll vill ta ett större ansvar för folkhälsan. Inte bara för de som finns i vår förening, utan framför allt för de som i dag står utanför föreningslivet. Vi vill vara en förening som är öppen för alla och som jobbar för att få våra barn och ungdomar att utvecklas till bra medmänniskor i samhället. Med föreningslivets starka position och närheten till ungdomarna tror vi att Karlstad Fotboll har flera fördelar för att leverera aktiviteter som riktar sig till ungdomar.

Vårt syfte för Nattfotboll 2023 och framåt är:

  • Erbjuda ett positivt sammanhang och en trygg plats för unga att vara på en fredagskväll
  • Skapa en positiv sammanhållning mellan ungdomar från olika områden i stan
  • Med Nattfotbollen som främjande kraft bidra till att ungdomar växer och utvecklas som individer
  • Bidra till samhällsinkludering och minskat utanförskap.

Att Karlstad Fotboll som idrottsklubb vill vara med och göra skillnad i samhället är ett väldigt bra och viktigt initiativ, framförallt för barnen och ungdomarna på Våxnäs/Gryvlyckan. Jag ställer mig bakom initiativet till 100 % och vill vara med i referensgruppen.

Jag vill som ambassadör för projektet Karlstad-Hjärtat hjälpa klubben att skapa goda förutsättningar så att alla barn ska kunna ha rätt till en meningsfull fritidsaktivitet.

Jag har arbetat med folkhälsofrågor i över tio år och den enskilt största framgångsfaktorn när det gäller den här typen av arbete är samverkan. Därför är det självklart för mig att involvera mig i detta projekt där kommun, näringsliv och föreningar samverkar för att ge barn och ungdomar förutsättningar att göra smarta val.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser positivt på Karlstad fotbolls arbete med att göra skillnad genom att arbeta med integration, folkhälsa och inkludering. Stadsdelen Våxnäs, där Karlstad Fotboll finns, gynnas av en positiv kraft som förutom att delta i “Idrottsskolan” underlättar för barn- och ungdomar att delta i idrottsföreningens aktiviteter och på andra sätt erbjuder barn och ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter.