Socialt engagemang

KarlstadHjärtat

Vi har bestämt oss. Vi ska vara en viktig social aktör i Karlstad. Arbetet startade i början av 2018 då vi lanserade Nattfotboll. 25 ungdomar mellan 13 och 25 år kom till oss varje fredag kväll från 21.00 till midnatt.

Under 2018 – 2019 ökade antalet till i snitt 50 ungdomar per fredagskväll. Under 2019 – 2020 har vi återigen dubblerat antalet besökare och lockar numera 100 ungdomar varje fredagskväll. 

Tänk att de är hos i en trygg miljö, istället för att vara ute på stan. Vilken samhällsnytta! Vi kommer att ha cirka 30 träningstillfällen under 2019 – 2020 vilket innebär att vi kommer ha ca 3 000 deltagartillfällen, det är vi superstolta över. 
Kan vi tillsammans med våra partners få en eller två personer att välja rätt väg i livet genom att engagera sig och spela fotboll, ger vi alla tillbaka till samhället.

Allt ska givetvis vara gratis för alla ungdomar. Att röra på sig är livsviktigt och det är allt för många unga som inte ens får upp pulsen idag. Det vill vi vara med och förändra och det gör vi genom vårt samhällsengagemang, tillsammans med våra partners.
Vi vill vara en förening som är öppen för alla och som jobbar för att få våra barn och ungdomar att utvecklas till bra medmänniskor i samhället.

Det är redan 22 företag som är med oss i KarlstadHjärtat och vi blir fler varje år. Att köpa en skylt är ett sätt att sponsra, att göra skillnad för människor varje dag är ett helt annat sätt. 

KF Hjärtat - Partners

Nattfotboll

EN VIKTIG VERKSAMHET

Det gjordes en nationell undersökning där vi fanns med som en av städerna som visade att ungdomarna trivs bra hos oss på nattfotbollen och 74 % av de som besökte oss ville komma tillbaka. Några mer intressanta fakta som kom fram i undersäkningen:

  • 42 % av de som besökte oss är inte med i någon förening idag.
  • 60 % anger att de idrottar mer idag.
  • 76 % anger att projektet påverkat dem på ett positivt sätt.
  • 86 % anger att de har fått nya vänner genom projektet.
  • 90 % känner sig väldigt trygga i vår miljö.  
  • 71 % anser att gemenskapen har blivit bättre i området.
  • 50 % uppfattar det som om kriminaliteten i området har minskat under de timmarna vi har öppet.


Nämnas bör också att hälften av de som är över 18 och som besöker oss är arbetslösa. 

Med denna bakgrund är det lätt att förstå att vår verksamhet är viktig. Framförallt för de som bor i utsatta områden, utan föräldrar med ekonomi bra nog att ge sina barn möjlighet att vara med i en förening.

Vi vet också att motion är oerhört viktigt. Det är inte bara ett skydd mot sjukdomar, utan bromsar även åldrandet och gör att vi lever längre. Forskning visar att motion motverkar depressioner och får oss att må bättre. Regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet har en effekt som kan liknas med antidepressiv medicin.
Eftersom vi idag rör på oss mindre och mindre och mår sämre och sämre så vill vi i Karlstad Fotboll ta ett större ansvar för folkhälsan. Inte bara för de som finns i vår förening, utan framförallt för de som inte finns i vår förening och som inte har möjlighet att vara en del av föreningslivet. 
Faktum är att många barn exkluderas från idrotten då alla inte har råd att vara med i en förening. Idag levar många i ett utanförskap och barn som gör det riskerar att inte kunna ta del av kultur och fritidsaktiviteter som kan fungera som ett skyddsnät. 

I Karlstad finns det inga utsatta områden idag enligt Polisen, men vi vet att det krävs åtgärder för att motverka och förbygga för att vi inte få sådana områden i framtiden. Karlstad Fotboll vill göra skillnad i samhället genom KarlstadHjärtat.
Med föreningslivets starka position och närheten till ungdomarna tror vi att Karlstad Fotboll har flera fördelar för att starta upp aktiviteter som riktar sig till ungdomar. 

Vi har fått ambassadörer till projektet och som även kommer att sitta i vår referensgrupp.
Så här säger de om vårt initiativ:

Att Karlstad Fotboll som idrottsklubb vill vara med och göra skillnad i samhället är ett väldigt bra och viktigt initiativ, framförallt för barnen och ungdomarna på Våxnäs/Gryvlyckan. Jag ställer mig bakom initiativet till 100 % och vill vara med i referensgruppen.

Jag vill som ambassadör för projektet Karlstad-Hjärtat hjälpa klubben att skapa goda förutsättningar så att alla barn ska kunna ha rätt till en meningsfull fritidsaktivitet.

Jag har arbetat med folkhälsofrågor i över tio år och den enskilt största framgångsfaktorn när det gäller den här typen av arbete är samverkan. Därför är det självklart för mig att involvera mig i detta projekt där kommun, näringsliv och föreningar samverkar för att ge barn och ungdomar förutsättningar att göra smarta val.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser positivt på Karlstad fotbolls arbete med att göra skillnad genom att arbeta med integration, folkhälsa och inkludering. Stadsdelen Våxnäs, där Karlstad Fotboll finns, gynnas av en positiv kraft som förutom att delta i “Idrottsskolan” underlättar för barn- och ungdomar att delta i idrottsföreningens aktiviteter och på andra sätt erbjuder barn och ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter.

Spela videoklipp