Karlstad Fotboll förstärker sin organisation

För att fortsätta stärka klubbens organisation förstärks kansliet med två personer.
Tidigare har föreningens redovisning skötts av Värmlandsrevision REVAB, men nu kommer den fortsättningsvis att skötas på vårt kansli av Fredrik Arvidsson som kommer att dela sin tid mellan Karlstad Fotboll och Färjestadstravet, där han är CFO sedan flera år tillbaka. Vi tackar REVAB för tiden tillsammans.
För att öka föreningens intäkter kommer Dan Lundqvist bland annat att arbeta med nya sponsorer till klubben samt ansvara för turneringar, cuper, läger och andra fotbollsevent. Dan har bland annat ett förflutet som sportchef i Karlstad Innebandy och kommer att dela sin tid mellan KF och Fysall AB där han är marknadschef.
David Johannesson fortsätter sitt arbete på marknadssidan med sponsorkontakter och events.
Både Fredrik och Dan startar sina arbeten i Karlstad Fotboll omedelbart.
Hjärtligt välkomna!