Ettan Fotbolls årsmöte.

I helgen var det årsmöte med Ettan Fotboll. Karlstad Fotboll representerades av vår ordförande Annelie Larsson. Här är Annelies sammanfattning av årsmötet:

Ettan Fotbolls årsmöte hölls i Solna och var tillbaka till ett fysiskt möte, vilket innebar att vi även hade ett nätverksmöte efter årsmötesförhandlingarna.
Johan Engqvist, ordförande hade ett inledningsanförande där han talade om situationen i Ukraina där SvFF har startat en insamling till de drabbade. Se SvFF:s hemsida för mer info. Han nämnde också den pågående utredningen om att minska antalet distrikt. Dessutom en uppmaning att engagera oss i kommande val av ordförande i SvFF. Karl-Erik Nilsson avgår 2023 då han uppnår maxantalet år på 12.

Själva årsmötesförhandlingarna innehöll inga överraskningar. Valberedningens förslag på omval, årsredovisningen, kommande verksamhetsplan och budget godtogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Ettan Fotboll har som enda fotbollsorganisation ett dokument som rör hållbarhet nämligen hållbarhetsstrategi 2018-2022 som behandlar 5 områden. Ekonomi, organisation, socialt, sportslig och miljö- och klimatsmässig hållbarhet. Alla föreningar får enkäter att svara på med en mängd frågor som tidigare sammanställts av Ettan Fotboll. I framtiden kommer Position Green vara företaget som sammanställer våra data och ger oss möjlighet att följa vår och ligans utveckling. Efter våra grupparbeten så visade det sig tydligt att vad gäller området miljö och klimat så finns det stora utvecklingsmöjligheter.

Det var första gången jag deltog. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig men jag är positivt överraskad. Ettan Fotboll är en organisation som verkar vara drivande och framåtsträvande. Jag ser fram mot kommande samarbete.