Årsmöte med optimism och fem nya i styrelsen

Fem nya styrelseledamöter och en stark och optimistisk framtidsvision signerades när IF Karlstad Fotboll höll ett välbesökt årsmöte inför drygt 60-talet medlemmar.
– Vi är en ung förening med mycket ambition. Vi ska sätta höga mål, inte ge oss innan vi når dem och vi ska ha prestationslust, inte prestationsångest. Jag är beredd att lägga tusen timmar på det här, sade nyvalde ordföranden Patrik Hjelte.

Hjelte blev ett av fem nya namn i den styrelse som med en stadgeändring utökats med två ledamöter att omfatta ordförande plus åtta personer.
Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde in Hjelte, Johan Kemi (två år), Christian Edwertz (två år), Tomas Hallgren (ett år),  och Leif Carlsson (ett år).

Avgående ordföranden Annelie Larsson kvarstår i styrelsen, valdes på två år. Lennart Åhs (omval ett år) och Eva Karlsson Berg (omval två år) är kvar i styrelsen liksom Liselotte Bryngelsson.
Tobias Johansson lämnade styrelsen men kvarstår i Sportgruppen. Jonas Strömberg lämnar även han styrelsen.


Nye ordföranden Patrik Hjelte och avgående Annelie Larsson

Det var ett årsmöte som trots en knackigare fjolårssäsong var fullt av optimism och framtidstro i en nysatsning.

– Vi ska ställa höga mål och inte ge oss innan vi når dem, menade Patrik Hjelte som också avslöjade ett nytt samarbetsavtal för att skapa ytterligare ekonomiska muskler till verksamheten och för att nå de sportsliga målen.
-Näringslivet har nu om någonsin ställt upp.
Ett färskt samarbetsavtal med byggvaruhuset Bauhaus, som tar steget in som en av föreningens toppsponsorer, är ytterligare ett bevis på intresset och tron på den satsning som görs.
Bauhaus treåriga avtal som toppsponsor innebär bland annat att företaget exponeras på föreningens matchdräkt och kommer att vara en samarbetspartner i olika sociala satsningar under avtalstiden.

Hjelte tog även tillfället i akt att tacka avgående ordföranden Annelie Larsson för hennes kraftfulla arbetsinsats.

Även verksamhetsplanen för 2023 var framåtlutad och full av optimism där Superettan pekades ut som ett givet mål på sikt och att damlaget ska etablera sig i div II. Ekonomiskt ska föreningen nå en tioprocentig tillväxt för att skapa eget positivt kapital.
Dessutom vill man se över och diskutera de gällande avtalen med Karlstad kommun.
– Vill ha med oss kommunen i den här satsningen, sade Hjelte och fick omgående svar från kvällens mötesordförande, kommunalrådet Linda Larsson (S).

– Ingen skulle bli gladare än kommunen om det blir ett allsvenskt lag, för vi vill ju ha riktigt bra fotboll i Karlstad – eller hur, frågade Larsson ett årsmöte som inte tvekade på svaret.

Larsson pekade också på den nya arenan.

-Karlstad kommun vill stärka sin idrottsprofil, där är ni viktiga. Vi har också gjort en stor arenasatsning Sola Arena, hoppas vi kan utveckla den än bättre för era behov, menade Larsson.

Hon skickade också ett tack till föreningen för det samhällsansvar klubben tagit med Nattfotbollen och de insatser som görs både på Våxnäs och Kronoparken, där klubben har sina baser.

Superettan är ett primärt sportsligt mål inom en treårsperiod, men där organisation också måste anpassas för kraven i den högre serien. Sportsligt har en stark grund lagts.

-Det är otroligt för en division I-klubb att ha en kraft som ”Svennis” som sportslig chef och vi är bra rustade även på tränarsidan med Albert Bunjaki och Stefan Remnér. Vi ser fram mot säsongen, stort lycka till Albert, hälsade Hjelte.

 Nya styrelsen. Bakre raden fr v Leif Carlsson, Christian Edwertz, Eva Karlsson Berg, Lennart Åhs, Liselotte Bryngelson. Främre raden fr v Annelie Larsson, Patrik Hjelte och Tomas Hallgren.

Avgående ordföranden Annelie Larsson summerade ”ett år som innehållit både berg och dalar” och som innehållit både ett tränarbyte, optimistisk start men en energilösare fortsättning av våren
Både sportsligt och ekonomiskt var det ”gamla” året något av en besvikelse där den knappoa ekonomiska vinsten på 1 942 kronor kunde räddas bara tack vare en insats från en av huvudsponsorerna, Infrakraft.

Glädjande dock att publiksnittet (502), som trots uteblivna sportsliga framgångar, var det tredje högsta i serien.

Optimism finns också kring damlaget med ny tränare och ny sportchef i Emmie Johansson och Paul Bouzy, och utvecklingslaget som under säsongen levererade fem spelare upp till A-laget.

Akademilagen har fått en kompetent ledning i David Ekelund som går in som sportligt ansvarig.

Årsmötet inleddes med parention och tyst minut för Lars Karlborg som avlidit under året efter ett 30-årigt ideellt arbete i föreningen.
För femtioårigt ideellt arbete hyllades också Gunvor Olsson och Kurt Lundin som belönades med blommor och bidrag ur Johnny Bäckströms Minnesfond.
– Sedan 1970 har de sålt Bingolotter på Bergvik, kokat kaffe och jobbat för föreningens bästa sade Lars Hjelmberg.

 

TEXT: JÖRGEN KALITZKI
FOTO: CHRISTER HÖGLUND