David Ekelund förstärker Akademin i Karlstad Fotboll

Till stor glädje för Karlstad Fotboll kommer tränarprofilen David Ekelund att förstärka föreningens akademi på Klasmossen. David kommer ha titeln utvecklingschef med uppgift att strukturera och utveckla den spel- och träningsfilosofi som föreningen tagit fram samt vara ett bollplank för all vår verksamhet på Klasmossen.

Klubbchef P-J Karlsson kommenterar förstärkningen såhär:
– Ett verkligt lyft för vår förening och en nödvändig pusselbit för vad vi vill åstadkomma med vår akademiska satsning. David kommer med sin erfarenhet, kompetens samt prestigelösa förhållningssätt vara en viktig faktor för att vi ska bli det team på Klasmossen som föreningen strävar efter med en gemensam tydlig identitet.

David säger själv till hemsidan:
– Det känns roligt att komma tillbaka till fotbollen igen. Och i en spännande roll där jag tillsammans med de övriga ledarna kan vara med och driva akademiverksamheten framåt. Jag ser också fram emot att sätta mig in i den dagliga verksamheten och få jobba både med det strukturella upplägget likväl som med spelare och ledare.