Förhoppningsvis mot ljusare tider!

Det är och har varit en prövningens tid för oss alla. Med allt striktare restriktioner för att få bukt med covid-19 drabbas nu även barnen allt hårdare och vi får väl hoppas att vi snart kan gå mot ljusare tider igen och då inte bara årstidsmässigt.

För oss i Karlstad Fotboll är det intensiva veckor med att först och främst sätta spelartrupper för våra äldsta akademilag, vårt utvecklingslag samt våra representationslag på herr- och damsidan. Parallellt med detta pågår arbetet med att finna bra och ”rätt” ledare till och inom respektive lag. Denna process kommer pågå efter helgerna och säkerligen under hela januari. Att ha ledare som funkar tillsammans och vill utvecklas med oss i föreningen är en absolut nödvändighet för att vi skall kunna skapa den nya kultur vi enats om att vi vill ha i föreningen. Vi är kräsna i vår jakt på både spelare och ledare och sätter stort värde på karaktären hos de vi söker.

Vad är det då för karaktärer vi söker i Karlstad Fotboll?

I vår föreningsövergripande värdegrund trycker vi hårt på att miljön inom lagen är en stor framgångsfaktor för att den enskilde individen skall ha störst möjlighet att få ut sin potential både just för stunden, men framförallt långsiktigt. Det är förvisso en kravställande miljö, men samtidigt en omhändertagande och positiv sådan, som med ett bra genomtänkt ledarskap kan skapa processer som leder till positiva synergieffekter. Effekter som bland annat visar sig i gott kamratskap, i stolthet för att prestera tillsammans och tillhöra ett lag och i trygghet som gör att spelare vågar välja kamp i stället för flykt i skarpt läge. Vi behöver karaktärer i form av spelare och ledare som bidrar till att skapa denna miljö där varje individ ska ha möjlighet att få ut och utveckla sin kapacitet men, och detta är viktigt, det får inte ske på bekostnad av andra utan ska ske i samklang med andra. I en miljö där människor trivs med varandra skapas den glädje och det driv som är viktigt för att ha möjlighet att sikta mot stjärnorna och åtminstone nå trädtopparna.

Denna miljö ska inte bara finnas i respektive lag utan naturligtvis även lagen emellan och i hela föreningen. Rätt karaktärer ska även bidra till att skapa denna miljö i hela föreningen genom sitt förhållningssätt. Rätt karaktär hos våra personer i vår organisation är den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska få den kultur vi eftersträvar.

Karlstad Fotboll önskar God Jul och Gott nytt år med hopp om ett ljusare år 2021!

Per-Johan Karlsson
Klubbchef