Kallelse till årsmöte

IF Karlstad Fotboll bjuder in samtliga medlemmar till årsmöte.

Dag: Onsdag den 8 februari 2023

Tid: 18.00 (kaffe serveras från 17.40)

Plats: Rejlers, Bergendorffsgatan 5B, Inre Hamn i Karlstad

Nedan finns föredragningslistan, samt en presentation av valberedningens förslag till ledamöter.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga från 1 februari på klubbens kansli vid Våxnäs IP.

Styrelsen föreslår förändringar i stadgarna bland annat ändring av antalet ledamöter i styrelsen. Dokumentet med alla förändringar kommer finnas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

§5 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, tre ledamöter omsätts varje år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av två år; två omsätts varje år; Turordning för suppleanterna fastställs.
  d) två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. En av revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad vid spel i division 1 eller högre. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande tillika sammankallande.
 13. Godkännande av sektionsstyrelser
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Valberedningens förslag till styrelse

Patrik Hjelte,  ordförande 1 år

Annelie Larsson, nyval 2 år

Johan Kemi, nyval 2 år

Christan Edwertz,  nyval 2 år

Tomas Hallgren, fyllnadsval 1 år

Leif Carlsson, fyllnadsval 1 år

Lennart Åhs, omval 1 år

Liselotte Bryngelsson, kvarstår 1 år 2023

Eva Karlsson-Berg, omval 2 år

Till årsmötet lägger valberedningen fram förslag på ett antal nya ledamöter till styrelsen. Vi har bett kandidaterna presentera sig själva. Här följer en presentation av de nominerade kandidaterna: 

 

Christian Edwertz
född 1974

”Jag jobbar idag som global kommunikationschef på ett börsnoterat bolag. De senaste 20 åren har jag jobbat inom media eller kommunikation, varav de senaste tio åren har jag hjälpt företag och organisationer att bygga, stärka och positionera sina varumärken.

Mitt idrottsintresse är stort. Jag har spelat både fotboll och ishockey i många år, men min främsta sport är innebandy där jag spelade 12 år i högsta ligan. Utöver det har jag skrivit sport för Nerikes Allehanda, Värmlands Folkblad, Aftonbladet och TT. 

Jag har varit på många världs- och europamästerskap i hockey och fotboll, samt reser regelbundet runt i Europa och ser på fotboll.

Jag har suttit sex år i styrelsen i Färjestad BK och det tillsammans med att jag är ordförande i Ung Företagsamhet i Värmland och vice ordförande i Ung Företagsamhet Sverige har gett mig en god förståelse för styrelsearbete i föreningar.

Skulle jag få förtroendet att sitta i Karlstad Fotbolls styrelse skulle det vara en stor ära och jag önskar verkligen att fotbollen i Karlstad ska kunna ta nästa steg och nå (först och främst) Superettan.
Mina styrkor i det här sammanhanget är främst kommunikationskompetens och även ett enormt intresse för svensk fotbolls utveckling, såväl på individnivå som spelmässigt.” 

 

Tomas Hallgren
född 1959

”Jag är gift med Ingela och vi har två söner, Richard och Linus, samt fyra barnbarn. Jag är pensionär till 90% men är fortfarande involverad i affärer i Stockholm. Jag har en ”brokig” bakgrund och har bland mycket annat jobbat som snickare i  tio år, har hållit på med affärer i 35 år och som VD för bolag inom livsmedelsindustrin. Jag avrundande med sju år inom oljeindustrin på Shell.

Min föreningsbakgrund har jag bland annat från Färjestad BK där jag både spelat och varit delaktig i olika roller sedan 1969-70. Jag har varit ledare inom Hertzöga Fotboll 1989-1997 och styrelseledamot i sex år.

Det vore väldigt spännande och utmanade att tillsammans med medarbetare och organisation kunna erbjuda fotbollsintresserade en bra fotboll i Karlstad och att arbeta i en organisation med 600 aktiva damer, herrar och ungdomar.”

 

Johan Kemi
född 1978

 ”Jag är ursprungligen från Umeå men sedan 2002 benämner jag Karlstad och Värmland som hemma.  Jag är utbildad nationalekonom med erfarenhet som Marknadschef för Färjestadstravet, Event- & Privatmarknadschef för Färjestad BK och numera Sports Business Development Manager för Arvikaföretaget Tickster. 

Jag brinner för den digitala som datadrivna affären med fokus på effektivitet, lönsamhet och kundnytta. Jag anser mig själv som extremt målmedveten med en stark vilja till att både utveckla mig själv, likväl som min omgivning. Som person är jag analytiskt lagd, snabbtänkt och är en entusiastisk problemlösare som genomför projekt med dokumenterat mycket goda resultat.

Genom mitt nuvarande uppdrag inom Tickster ligger evenemangs- och besöksnäringen nära både n´mitt intresse och min kompetenssfär.  Med min breda erfarenhet från arrangörsperspektivet med fokus på att driva intresse och intäkter kommer vi att bredda den kommersiella sidan för IF Karlstad Fotboll. Klubben behöver jobba mer effektivt, mer digitalt och i synnerhet öka intäkter där jag kommer att bli viktig kugge i det arbetet.”

 

Leif Carlsson
Född 1965

”Jag är född i Ludvika och gjorde ett mellanspel i Mora under två år, innan jag flyttade till Karlstad 1983 för att spela ishockey. Jag har varit aktiv i Färjestad BK som spelare och ledare under 21 år. 

Jag har även varit i Tyskland och Schweiz under åtta år som hockeyspelare samt tränare och har Elitutbildning som tränare och A-licens i Tyskland.  

Utöver ishockeyn så är jag utbildad inom ekonomi och bilförsäljning. Jag har jobbat inom Helmia i sex år och på Bilforum i Göteborg i två år. 

När det gäller min koppling till fotboll så deltog jag elitlägret i Halmstad som representant för Dalarna. Jag har spelat juniorkvartsfinal mot AIK och jag avslutade min ”karriär” med spel i Högboda i Div 5 1985”.