Jonny Bäckströms minnesfond – två trotjänare uppmärksammas

Verksamheten i en förening som Karlstad Fotboll bygger till stora delar på att medlemmarna åtar sig olika arbetsuppgifter. Uppgifterna kan bestå exempelvis i att vara ledamot i styrelse eller sektioner, träna och leda ungdomslag, vara funktionär vid matcher, cuper och olika evenemang.

Hasse Karlsson och Johnny Persson har under flera decennier på ett mycket aktivt och förtjänstfullt sätt medverkat i klubbens verksamhet. Styrelsen i Karlstad Fotboll har därför efter samråd med familjen Bäckström beslutat att som bevis på detta ge dem en gåva ur Jonny Bäckströms Minnesfond med följande motivering:

” Hasse/Johnny har under många decennier utfört omfattande ideella insatser för föreningen och därvid verkat i Jonny Bäckströms anda som kännetecknades av ödmjukhet, hårt arbete och uthållighet.

Hasse/Johnny har under årens lopp även varit ledamot i ungdomssektionens styrelse, varit tränare för flera åldersgrupper och i övrigt på ett mycket aktivt sätt deltagit i föreningens verksamhet.”

På grund av pandemin har diplom och gåva inte kunnat utdelas i ett officiellt sammanhang till exempel i samband med match eller annat evenemang. Styrelsen hoppas kunna återkomma med att framföra vårt tack och gratulationer till utmärkelsen när pandemin lättat.