Inbjudan till möte på Scandic Winn i Karlstad lördagen den 28 oktober 2023 med start kl 13.00 – ett öppet arrangemang

IF Karlstad Fotboll startade sin verksamhet den 1 januari 2020. Den bildades som ett samgående mellan Karlstad BK (1923-2019} och Carlstad United BK (1998-2019}. Karlstad Fotboll har alltså anor som sträcker sig bakåt i tiden både 100 år och 25 år. Detta vill vi fira med en tillställning i förbrödringens och minnenas tecken.

De som i likhet med oss önskar uppmärksamma de många åren i Karlstadsfotbollens tjänst ges möjlighet därtill på Scandic Winn rubricerade plats, dag och tid. IF Karlstad Fotboll kommer att företrädas av styrelseledamoten och f.d. ordföranden Annelie Larsson.

Under mötet kommer Anders Mattsson att lansera och sälja sin nyutgivna bok ”FOTBOLLEN I KARLSTAD – en resa under 100 år med fokus på Karlstad BK, Carlstad United och Karlstad Fotboll samtmöten med Gunnar Nordahl och Sven-Göran Eriksson”. Boken beskriver ingående gamla tiders förehavanden, processen när IF Karlstad Fotboll bildades samt föreningens första 3 år, 7 månader och 3 veckor.

Tillsammans blir vi starkare! Fotboll skall vara glädje!

Hjärtligt välkommen till mötet som inbegriper lite mingel !

För organisationskommitten

Lars Hjelmberg