Beslut angående David Johannesson

Karlstad 2020-03-13

IF Karlstad Fotboll har tidigare informerat om att David Johannesson blev avstängd från lagets träningar och matcher efter en incident på träning förra veckan.

Föreningen har nu beslutat att David kan återgå i träning och därmed vara tillgänglig för match från måndag nästa vecka. Händelsen har diskuterats med de inblandade och vi är alla eniga om att det inträffade inte är förenligt med föreningens värdegrund. Sportgruppen har i samtal med David betonat allvaret i det inträffade och David är djupt ångerfull. Föreningen har i enlighet med föreningens kontrakt med spelarna och dess regelverk för denna typ av händelse utdelat en disciplinär åtgärd i form av en skriftlig varning och kännbara böter. Med dessa åtgärder känner vi oss trygga i vårt beslut och kommer inte att lämna några fler kommentarer i ärendet.

”Det inträffade är onödigt och djupt olyckligt. Händelsen har den senaste veckan flyttat vårt fokus från fotbollen till att hantera den uppkomna situationen. Vi har låtit processen ta sin tid och det har varit bra för alla inblandade. Föreningen har nu tagit sitt beslut om hur vi vill markera att det inträffade inte är OK och vi går nu vidare och får fokusera på fotbollen igen.” kommenterar Sportchefen Daniel Pettersson Karlstad Fotbolls beslut.